Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud alpha ?

Maksud perkataan alpha adalah / The meaning of alpha is :

huruf pertama dalam abjad Yunani, alfa

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. acrostic teka-teki, puisi, teka silang kata yang mana huruf...
  2. alphabet huruf, abjad...
  3. abc huruf dalam tulisan Rumi mengikut urutan tertentu...
  4. alphabetically mengikut abjad...
  5. alphabetise mengabjadkan, menyusun mengikut abjad...
  6. also also-ran = orang yang gagal dapat tempat pertama...
  7. acropolis kubu kota kuno Greek, bahagian yang berkubu di...
  8. nama nama pertama = first name ,...
Posted in Mykamus English Malay
Translate from English to Malay with your voice.

Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling Monolingual English Dictionary
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
mum

diam,

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word