Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud amplitude ?

Maksud perkataan amplitude adalah / The meaning of amplitude is :

keluasan, banyak

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. acreage keluasan ekar, keluasan kawasan tanah...
  2. abundant berlebih-lebihan, terlalu banyak...
  3. ample cukup, memadai, banyak, luas...
  4. accumulate menimbunkan, berlonggok, mengumpulkan, bertambah banyak...
  5. affluent mewah, kaya, melimpah-limpah, banyak...
  6. amplify menguatkan bunyi, memberi keterangan yang lebih banyak...
  7. abound banyak sekali, dipenuhi(kolam yang dipenuhi ikan), berlimpah-limpah...
  8. paling paling banyak= the most , at most ,...
Posted in Mykamus English Malay
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
tautology

tautologi, sesuatu yang disebut berulang-ulang tanpa menjelaskan maksudnya, ulangan yang tidak berguna.

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word