Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud attachment ?

Maksud perkataan attachment adalah / The meaning of attachment is :

lampiran, pelekatan, pemasangan, kesukaan, terikat (hati).

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. agglutination pelekatan...
  2. appendage lampiran, tambahan...
  3. appendix lampiran, tambahan, apendiks, pundi kecil...
  4. assembly pemasangan, perhimpunan, pertemuan, majlis, persidangan, jemaah...
  5. attached terlekat, tersangkut, terikat kerana kasih sayang/kesetiaan...
  6. addenda perkara yang hendak ditambah di akhir sebuah buku...
  7. hati hati-hati= careful , cautious...
  8. at at will = sesuka hati,...
Posted in Mykamus English Malay
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
sempoa

abacus.

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word