Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud auto ?

Maksud perkataan auto adalah / The meaning of auto is :

beroperasi atau berfungsi dengan sendiri

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. adverbial berkenaan dengan atau berfungsi sebagai adverba, kata penerangan...
  2. afloat terapung-apung, tersebar , berfungsi dengan jayanya...
  3. appreciably berkaitan tanggapan, dengan banyak, dengan ketara atau jelas...
  4. adulterate menjadikan makanan atau minuman kurang tulen dengan mencampurkan...
  5. sendiri sendiri-sendiri = each; individually...
  6. administrative berkenaan dengan pentadbiran atau pengurusan...
  7. adulterous berkenaan dengan atau melibatkan zina...
  8. authoritatively dengan penuh kuasa atau kepercayaan...
Posted in Mykamus English Malay
Translate from English to Malay with your voice.

Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

English Dictionary Vocabulary Analysis English Dictionary Vocabulary Analysis
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
chaste

sederhana, suci, bersopan, kudus

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word