Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud auto ?

Maksud perkataan auto adalah / The meaning of auto is

beroperasi atau berfungsi dengan sendiri

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. adverbial berkenaan dengan atau berfungsi sebagai adverba, kata penerangan...
  2. afloat terapung-apung, tersebar , berfungsi dengan jayanya...
  3. appreciably berkaitan tanggapan, dengan banyak, dengan ketara atau jelas...
  4. sendiri sendiri-sendiri = each; individually...
  5. abysmally dengan teruk atau buruk sekali...
  6. administrative berkenaan dengan pentadbiran atau pengurusan...
  7. augustly dengan mulia atau unggul...
  8. authoritatively dengan penuh kuasa atau kepercayaan...Posted in Mykamus English Malay

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more. You can also learn to pronounce 15,600 Malay words from native speakers.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
perchance

mungkin boleh jadi, barangkali

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word