Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud biodiversity ?

Maksud perkataan biodiversity adalah / The meaning of biodiversity is :

kepelbagaian benda hidup dalam persekitaran

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. biomass biojisim, jumlah jisim keseluruhan organisma hidup yang terdapat...
  2. biosphere biosfera, bahagian bumi dan atmosferanya dapat dihuni oleh...
  3. aquatic berair, hidup dalam air, akuatik...
  4. alga rumpai air, sejenis organisma yang hidup di dalam...
  5. algae alga, sejenis organisma yang hidup di dalam air...
  6. assortment campuran, kepelbagaian...
  7. ambience persekitaran, suasana...
  8. background persekitaran, latar belakang...
Posted in Mykamus English Malay

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
rapacity

penjarahan, ketamakan

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word