Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud bisexual ?

Maksud perkataan bisexual adalah / The meaning of bisexual is :

dwijantina, tertarik secara seksual kepada kedua-dua lelaki & perempuan, mempunyai dua jenis organ jantina.

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. asexual tanpa ****, aseksual, tidak ada organ jantina....
  2. alto alat muzik bernada kedua tertinggi dalam kumpulannya, nada...
  3. affiance mempertunangkan, menunangkan, perjanjian antara lelaki dan perempuan untuk...
  4. abdomen abdomen, bahagian tengah badan yang mengandungi organ-organ, perut...
  5. barrel barrel organ = organ putar...
  6. androgynous sebahagian lelaki dan sebahagian perempuan...
  7. backstabbing melakukan perkara yang tidak baik kepada seseorang secara...
  8. apostrophise merujuk kepada seseorang yang tidak hadir atau sesuatu...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
aspek

aspect

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word