Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud booklet ?

Maksud perkataan booklet adalah / The meaning of booklet is :

buku kecil

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. bookplate plat buku, label pada buku yang mempamerkan nama...
  2. book book-plate = plat buku, label pada buku yang...
  3. bookrest rangka untuk meletakkan buku secara tegak supaya seseorang...
  4. audit audit, mengaudit, memeriksa buku-buku...
  5. bibliophile pencinta buku, bibliofil, peminat buku....
  6. bibliography senarai rujukan, daftar bacaan, bibliografi, daftar nama buku-buku,...
  7. blurb ringkasan penerbit, penerangan penerbit mengenai sesebuah buku yang...
  8. bookcase almari buku, rak buku...
Posted in Mykamus English Malay
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
extremist

pelampau

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word