Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud bureaucracy ?

Maksud perkataan bureaucracy adalah / The meaning of bureaucracy is

birokrasi, kerajaan yang ditadbirkan oleh pegawai-pegawai kerajaan yang tidak dipilih oleh rakyat (cara pentadbiran ini rumit dan lambat kerana banyak peraturannya)

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. bureaucrat
  2. adjutant
  3. babblemouth
  4. pegawai
  5. because
  6. because
  7. bureaucratic
  8. bombardierPosted in Mykamus English Malay

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases


Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more. You can also learn to pronounce 15,600 Malay words from native speakers. Translate with your voice
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
distinguish

membezakan, bezakan, melihat, mengasingkan, memperkenalkan diri.

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word