Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud compos ?

Maksud perkataan compos adalah / The meaning of compos is :

compos mentis = dapat berfikir dengan jelas dan bertanggungjawab terhadap perbuatan sendiri

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. answerable bertanggungjawab terhadap sesuatu, dapat dijawab...
  2. audibly yang dapat didengar dengan jelas...
  3. chauvinism cauvinisme, perasaan bangga yang melampau terhadap kejayaan dan...
  4. axiomatic jelas & nyata, tidak dapat disangkal...
  5. burlesque ejekan, acahan, ejekan terhadap perbuatan atau percakapan seseorang....
  6. appreciably berkaitan tanggapan, dengan banyak, dengan ketara atau jelas...
  7. complacently dengan puas hati dengan diri sendiri...
  8. blurt mengatakan atau meluahkan sesuatu dengan tiba-tiba dan tanpa...
Posted in Mykamus English Malay
Translate from English to Malay with your voice.

Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

English Dictionary Vocabulary Analysis English Dictionary Vocabulary Analysis
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
stetoskop

stethoscope.

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word