Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud cuai ?

Maksud perkataan cuai adalah / The meaning of cuai is :

not careful , careless

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. ancai careless...
  2. alpa negligent , careless , forgetful...
  3. cemerkap rough , careless , thoughtless , rash...
  4. abai leave out , neglect , careless , ignore...
  5. cermat thrifty , careful...
  6. cega wary , cautious , careful...
Posted in Mykamus Malay English
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
clinker

clinker-built = bentuk sidip (bot), mempunyai kepingan logam atau papan yang saling menindih

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word