Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud debit ?

Maksud perkataan debit adalah / The meaning of debit is :

catatan hutang, debit,

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. debit debit , entry in an account recording a...
  2. debt hutang, kewajipan,...
  3. amortise menjelaskan hutang secara beransur-ansur...
  4. bilk menipu, mengelak diri, tidak membayar hutang...
  5. creditor pemberi hutang, orang yang meminjamkan wang...
  6. bond perjanjian, ikatan, bon, ikat, kertas tulisan bermutu tinggi,...
  7. chronicle rekod peristiwa, catatan mengenai perkara-perkara yang berlaku satu-persatu...
  8. harian catatan harian= daily record , diary...
Posted in Mykamus English Malay
Translate from English to Malay with your voice.

Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling Monolingual English Dictionary
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
fibula

tulang betis, fibula

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word