Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud default ?

Maksud perkataan default adalah / The meaning of default is :

gagal memenuhi kewajipan, mungkir, tidak memenuhi kewajipan, lalai dalam menjalankan tugas, askar yang membuat kesilapan dari segi undang-undang tentera.

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. defaulter orang yang tidak menjalankan tugas, orang yang tidak...
  2. bankrupt muflis, bankrap, tidak sanggup memenuhi kewajipan pembayaran lagi,...
  3. busby kopiah berbulu yang dipakai tentera, sejenis topi yang...
  4. corps suatu pasukan dalam angkatan tentera, sekumpulan orang yang...
  5. commissioner orang yang dilantik untuk menjalankan sesuatu tugas, pesuruhjaya...
  6. beachhead kubu tentera penyerang di tepi pantai, tempat yang...
  7. administer memberi(seperti ubat), mentadbir, menjalankan(undang-undang dan lain-lain)...
  8. ability kemampuan, kepintaran, kebolehan, kesanggupan, keupayaan, kecekapan membuat sesuatu(dari...
Posted in Mykamus English Malay
Translate from English to Malay with your voice.

Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling Monolingual English Dictionary
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
inhere

wujud dalam

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word