Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud elective ?

Maksud perkataan elective adalah / The meaning of elective is :

elektif, dipilih melalui pengundian, mempunyai kuasa untuk melantik, yang dilantik.

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. commissioner orang yang dilantik untuk menjalankan sesuatu tugas, pesuruhjaya...
  2. bionic bionik, mempunyai kuasa yang lebih daripada keupayaan manusia...
  3. card a wild card = seseorang yang tingkah lakunya...
  4. demilitarized negeri atau sebahagian darinya) yang (melalui perjanjian) tidak...
  5. dodgem kereta laga, sejenis kereta kecil yang digerakkan melalui...
  6. decentralize mengagihkan kuasa, memberi kuasa yang tertentu kepada daerah...
  7. adhesive berperekat, lekit, mempunyai kuasa melekat,...
  8. coup rampasan kuasa, satu pencapaian yang mengagumkan kerana sukar...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
grantor

orang yang memberi gelaran

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word