Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud empirical ?

Maksud perkataan empirical adalah / The meaning of empirical is :

berdasarkan pemerhatian dan ujian saintifik, empirikal

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. deductive berdasarkan pertimbangan, berkenaan dengan kesimpulan yang dibuat berdasarkan...
  2. empirically secara empirikal...
  3. amenability ketaatan, kepatuhan, kebolehan menahan ujian...
  4. acid acid test = ujian untuk membuktikan keberkesanan sesuatu...
  5. baccalaureate ujian untuk melayakkan diri ke peringkat pembelajaran tinggi...
  6. constitutionally berdasarkan perlembagaan...
  7. amoral tidak berdasarkan ukuran moral...
  8. lisan ujian lisan = oral test...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
pollution

pencemaran, pengotoran

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word