Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud ex officio ?

Maksud perkataan ex officio adalah / The meaning of ex officio is :

kerana jawatan

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. bicker berbalah kerana hal remeh, bergaduh kerana satu perkara...
  2. archdeaconry jawatan pembantu biskop...
  3. chancellery jawatan canselor, canseleri...
  4. chaplaincy jawatan paderi...
  5. curacy jawatan pembantu paderi...
  6. episcopate episkopal, jawatan biskop atau uskup...
  7. counter- berlawanan, bertentangan, sebagai balasan terhadap sesuatu, yang sama...
  8. kosong jawatan kosong=job vacancy...
Posted in Mykamus English Malay
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
touch

touch off = sebab untuk meletup,

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word