Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud expatriate ?

Maksud perkataan expatriate adalah / The meaning of expatriate is :

ekspatriat, pemastautin di luar negara, meninggalkan negeri sendiri, merantau ke negeri lain

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. abroad luar negeri/negara, merantau...
  2. exotic luar biasa, eksotik, dibawa dari negeri asing (fikiran,...
  3. abandon menghentikan, membatalkan, menggugurkan, meninggalkan tempat, fikiran dan lain-lain...
  4. bipolar melibatkan dua buah negara atau kumpulan dan lain-lain....
  5. communism fahaman politik yang menjadikan faktor pengeluaran dan lain-lain...
  6. aftercare jagaan atau rawatan selepas meninggalkan hospital atau penjara...
  7. chauvinism cauvinisme, perasaan bangga yang melampau terhadap kejayaan dan...
  8. emigrate berhijrah, berpindah ke negeri lain....
Posted in Mykamus English Malay
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
lapan

lapan puluh = eighty ,

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word