Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud facility ?

Maksud perkataan facility adalah / The meaning of facility is :

kemudahan, mempunyai bakat tersendiri untuk menolong seseorang dalam pekerjaan atau pelajaran

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. depressor sesuatu yang digunakan untuk mengecilkan atau menekan, seseorang...
  2. auxiliary bantuan, membantu, penolong, pembantu, askar yang diambil sama...
  3. errand perjalanan dekat untuk mengambil sesuatu, kerja-kerja menghantar atau...
  4. enslave memperhambakan, memerangkapkan seseorang dalam keadaan yang sukar untuk...
  5. achilles achilles heel = kelemahan dalam perangai atau sifat...
  6. caliper alat pengukur, penyepit, sekeping logam sebagai topang dalam...
  7. avocation pekerjaan, aktiviti, pekerjaan yang pada mulanya sangat penting...
  8. abet bersubahat, menolong dalam perbuatan yang keji, bersekongkol...
Posted in Mykamus English Malay
Translate from English to Malay with your voice.

Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling Monolingual English Dictionary
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
kardiograf

cardiograph

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word