Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud freak ?

Maksud perkataan freak adalah / The meaning of freak is :

orang pelik, orang berpakaian ganjil, manusia, binatang, atau tumbuhan yang luar biasa dan cacat

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. excrescence ketumbuhan, tumbuhan daging yang luar biasa pada tubuh...
  2. eccentric ganjil, aneh, luar biasa, eksentrik, kelakuan yang pelik...
  3. dilly orang atau hal yang dianggap luar biasa,...
  4. anomalous ganjil, luar biasa...
  5. extraordinary ganjil, luar biasa...
  6. abnormal ganjil, luar biasa, aneh...
  7. denizen penduduk, penghuni, binatang atau tumbuhan yang terdapat atau...
  8. crank orang yang aneh kelakuan atau pemikirannya, orang pelik,...
Posted in Mykamus English Malay
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
pitiful

menimbulkan kasihan, patut dikasihani, berhiba-hiba

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word