Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud holistic ?

Maksud perkataan holistic adalah / The meaning of holistic is

rawatan keseluruhan, holistik

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. altogether kesemua, keseluruhan...
  2. electorate keseluruhan pengundi, badan pemilih....
  3. gamut gamut, keseluruhan, berkenaan muzik...
  4. attendance rawatan, layanan, kehadiran...
  5. fully sepenuhnya, sekurang-kurangnya, dengan sebaik-baiknya, secara keseluruhan...
  6. geriatrics kaji bangka, ilmu keuzuran, perihal rawatan orang-orang yang...
  7. biomass biojisim, jumlah jisim keseluruhan organisma hidup yang terdapat...
  8. facial berkenaan dengan muka, rawatan kecantikan muka...Posted in Mykamus English Malay

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more. You can also learn to pronounce 15,600 Malay words from native speakers.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
undercroft

bilik bawah gereja

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word