Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud incinerator ?

Maksud perkataan incinerator adalah / The meaning of incinerator is :

pembakar

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. grid kekisi, besi pembakar...
  2. incendiary orang yang membakar harta benda orang lain, direka...
  3. baker penjual roti, pembakar roti,...
Posted in Mykamus English Malay
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Iklan Produk anda di sini
Word of the day
will

hendak akan berkehendakkan, menghendaki, cuba memaksa dengan daya fikiran, mewasiatkan, mewariskan , meninggalkan , semahu-mahunya ,

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word