Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud interim ?

Maksud perkataan interim adalah / The meaning of interim is :

waktu perantaraan

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. equinox waktu siang dan malam sama panjang, ekuinoks, waktu...
  2. intercede pengantara, menjadi orang perantaraan...
  3. intercession pensyafaatan, campur tangan, perantaraan...
  4. agency pejabat ejen, agensi, perwakilan, perantaraan...
  5. deadline had waktu, tarikh akhir tempoh akhir batas waktu,...
  6. adolescence masa remaja, peringkat perantaraan kanak-kanak dan remaja...
  7. bedtime waktu tidur...
  8. chronological mengikut urutan waktu, kronologikal...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
great

great-grandfather = moyang lelaki ,

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word