Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud internship ?

Maksud perkataan internship adalah / The meaning of internship is :

pelatih, doktor pelatih

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. interne doktor pelatih...
  2. apprentice pelatih, perantis, pelajar tukang...
  3. cadet kadet, pelatih untuk berkhidmat dalam angkatan tentera atau...
  4. doc doktor...
  5. dentist doktor gigi...
  6. doctor tabib, doktor...
  7. dr. doctor, doktor, tabib...
  8. guru guru pelatih= trainee teacher ,...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
heathstone

batu asah, batu gilingan, batu dapur keluarga

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word