Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud intrinsically ?

Maksud perkataan intrinsically adalah / The meaning of intrinsically is

dengan intrinsik, pada hakikatnya

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. defacto pada hakikatnya, (Latin) sebenarnya, sama ada dengan secara...
  2. intrinsic dasarnya, jatinya, pada asasnya, hakiki, semula jadi, intrinsik,...
  3. acupuncture akupunktur, pengubatan penyakit dengan cara mencucuk pada bahagian...
  4. instantaneous pada ketika itu, dengan serta-merta...
  5. duly sepatutnya, dengan betul, kena pada masanya....
  6. by sehingga, semasa, pada, oleh, melalui, melintasi, dengan, di...
  7. collage kolaj, seni membuat gambar dengan meletakkan bahan yang...
  8. croquet kroket, sejenis permainan di atas rumput dengan menggunakan...Posted in Mykamus English Malay

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more. You can also learn to pronounce 15,600 Malay words from native speakers.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
kuartermaster

quartermaster

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word