Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud introvert ?

Maksud perkataan introvert adalah / The meaning of introvert is :

pendiam, pemalu, penilik diri, seorang yang lebih suka memikirkan dirinya sendiri daripada orang lain

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. egotist orang yang angkuh, orang yang suka membanggakan diri...
  2. egotism amalan memuji diri sendiri, suka bercakap mengenai diri...
  3. egocentric mementingkan diri sendiri sahaja dan bukan orang lain...
  4. bootstraps membaiki kedudukan diri sendiri tanpa bantuan orang lain...
  5. inquisitive suka menyelidik, suka mengambil tahu tentang hal yang...
  6. egoist bersikap ego, egois, orang yang mementingkan diri sendiri,...
  7. extrovert penunjuk, orang yang mementingkan hal-hal zahir lebih daripada...
  8. biased berat sebelah, lebih cenderung terhadap sesuatu daripada yang...
Posted in Mykamus English Malay
Translate from English to Malay with your voice.

Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling Monolingual English Dictionary
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
sabbatical

sabbatical leave = cuti yang diberikan dari semasa ke semasa kepada pensyarah untuk mengkaji dan melancong

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word