Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud inventory ?

Maksud perkataan inventory adalah / The meaning of inventory is :

stok, inventori, senarai barang-barang pejabat

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. depot ibu pejabat, gedung, stesen kereta api/bas, tempat menyimpan...
  2. docket baucar, senarai barangan, doket, senarai ringkas...
  3. blacklist senarai hitam, senarai nama-nama orang yang membuat kesalahan....
  4. carrier carrier bag = beg untuk membawa barang-barang yang...
  5. couple pasangan, suami isteri, sejoli, sepasang, dua himpunan barang-...
  6. curator pegawai yang menjaga barang-barang berharga, kurator...
  7. exporter pengeksport, orang atau syarikat yang menjual barang-barang ke...
  8. hod raga kandar, cam, sejenis alat pemikul batu dan...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
deprecate

menafikan dengan sopan, membantah

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word