Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud invoice ?

Maksud perkataan invoice adalah / The meaning of invoice is :

senarai barang serta harganya yang diberikan kepada pembeli, invois

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. caveat caveat emptor = prinsip yang menyatakan bahawa pembeli...
  2. embezzle menggelapkan, mencuri, menyalahgunakan wang atau barang-barang berharga yang...
  3. inventory stok, inventori, senarai barang-barang pejabat...
  4. booby booby prize = hadiah yang diberikan sebagai gurauan...
  5. cast cast-offs = pakaian yang tidak dipakai lagi dan...
  6. dauphin gelaran yang diberikan kepada anak lelaki sulung raja...
  7. blacklist senarai hitam, senarai nama-nama orang yang membuat kesalahan....
  8. docket baucar, senarai barangan, doket, senarai ringkas...
Posted in Mykamus English Malay
Translate from English to Malay with your voice.

Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling Monolingual English Dictionary
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
jingoism

semangat kebangsaan yang melampau dan kebencian kepada negara lain

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word