Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud jigsaw ?

Maksud perkataan jigsaw adalah / The meaning of jigsaw is :

jigsaw puzzle = permainan susun suai gambar.

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. jigsaw gergaji beraci,...
  2. compile kumpul, himpun, susun...
  3. deuce syaitan, mata 13 atau 14 sama dalam permainan...
  4. collate mengumpul & susun, membanding dengan teliti...
  5. half half-tone = plat hafton, gambar hafton, gambar dengan...
  6. arable tanah sesuai untuk pertanian, suai tani...
  7. teka guess; a puzzle ,...
  8. teka teka-teki = riddle; conundrum; puzzle....
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
bona

bona fides = keikhlasan, kejujuran, niat baik

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word