Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud journal ?

Maksud perkataan journal adalah / The meaning of journal is :

majalah atau surat khabar, buku catatan harian

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. diary diari, buku catatan harian...
  2. gazette warta, risalah berkala, majalah kerajaan, surat khabar rasmi...
  3. jotter buku nota, buku catatan...
  4. harian catatan harian= daily record , diary...
  5. bruit menyebar khabar-khabar angin atau berita...
  6. edition edisi, penerbitan, terbitan, pengeluaran bercetak, mengenai penyunting, artikel...
  7. broadsheet surat khabar yang dicetak pada sehelai kertas besar...
  8. Surat surat khabar =newspaper...
Posted in Mykamus English Malay
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
restive

bimbang, gelisah, tidak sabar

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word