Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud kuantiti ?

Maksud perkataan kuantiti adalah / The meaning of kuantiti is :

quantity

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. banyak great quantity , much , many...
  2. jirai strip , small quantity...
  3. sejirai strip , small quantity...
  4. jumlah total , sum , amount; quantity...
Posted in Mykamus Malay English
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
museum

bangunan di mana barang-barang bersejarah, lukisan dan sebagainya dipamerkan, muzium

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word