Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud landlord ?

Maksud perkataan landlord adalah / The meaning of landlord is :

tuan rumah atau tuan tanah

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. landlady tuan rumah atau tuan tanah perempuan...
  2. laird tuan tanah atau pemilik tanah di Scotland...
  3. host tuan rumah, sejumlah besar barang atau orang, roti...
  4. householder pemilik rumah, tuan rumah...
  5. franklin tuan tanah kecil...
  6. hostess tuan rumah wanita, penyambut tetamu (perempuan)...
  7. feudatory berkenaan dengan orang yang wajib berkhidmat kepada tuan...
  8. rumah tuan rumah = host ,...
Posted in Mykamus English Malay
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
menampakkan

display; show; exhibit.

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word