Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud lasam ?

Maksud perkataan lasam adalah / The meaning of lasam is :

faded

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. dawas faded...
  2. kabur not clear , blur , faded , vague...
Posted in Mykamus Malay English
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Word of the day
binarry

binarry fission = belahan dedua, satu kaedah pembiakan tanpa melibatkan hubungan **** yang berlaku dalam sesetengah organisma unisel

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word