Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud leaflet ?

Maksud perkataan leaflet adalah / The meaning of leaflet is :

risalah, surat sebaran.

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. folder folder, fail, risalah lipatan, alat untuk menyimpan surat...
  2. gazette warta, risalah berkala, majalah kerajaan, surat khabar rasmi...
  3. dossier satu set dokumen, surat-surat mengenai hal atau latar...
  4. encyclical surat pekeliling keagamaan, surat daripada Paus untuk diedarkan...
  5. brochure risalah...
  6. bumf bahan seperti risalah dan dokumen yang membosankan...
  7. envelope sampul surat....
  8. epistle surat, warkah...
Posted in Mykamus English Malay
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
joint

ketulan besar daging dalam makanan, tempat perhimpunan minum arak dan orang berjudi,

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word