Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud locomotive ?

Maksud perkataan locomotive adalah / The meaning of locomotive is :

enjin kereta api, lokomotif, dapat bergerak

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. hood penutup bumbung kereta yang boleh dilipat, budak jahat,...
  2. immobility tidak bergerak-gerak, tidak dapat bergerak, terpaku...
  3. immobilize menjadi tetap, tidak dapat bergerak...
  4. bonnet topi bonet, topi Scot, topi bertali pengikat di...
  5. immobile terpaku, yang tetap, yang tidak dapat bergerak...
  6. cart kereta kuda, kereta sorong, kereta lembu, angkut,...
  7. dodgem kereta laga, sejenis kereta kecil yang digerakkan melalui...
  8. convertible yang boleh diubah atau ditukar, kereta yang bumbungnya...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
octagon

octagon; geometric

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word