Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud logistics ?

Maksud perkataan logistics adalah / The meaning of logistics is

logistik, ilmu pemindahan dan pengangkutan bekalan atau perkhidmatan.

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. alienation pengasingan, perenggangan, pemindahan atau penukaran hak...
  2. francais orang Perancis, bangsa Perancis ,bahasa Perancis, hak atau...
  3. cosmology kosmologi, ilmu atau teori tentang asal usul kejadian...
  4. astronomy ilmu falak, ilmu kaji bintang, astronomi...
  5. encyclopaedia buku atau/program yang mengandungi maklumat tentang pelbagai cabang...
  6. airlift pengangkutan udara...
  7. evacuation pemindahan, pengunduran...
  8. haulage pengangkutan barangan...Posted in Mykamus English Malay

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more. You can also learn to pronounce 15,600 Malay words from native speakers.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
connotation

konotasi

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word