Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud logistics ?

Maksud perkataan logistics adalah / The meaning of logistics is :

logistik, ilmu pemindahan dan pengangkutan bekalan atau perkhidmatan.

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. alienation pengasingan, perenggangan, pemindahan atau penukaran hak...
  2. francais orang Perancis, bangsa Perancis ,bahasa Perancis, hak atau...
  3. cosmology kosmologi, ilmu atau teori tentang asal usul kejadian...
  4. astronomy ilmu falak, ilmu kaji bintang, astronomi...
  5. encyclopaedia buku atau/program yang mengandungi maklumat tentang pelbagai cabang...
  6. airlift pengangkutan udara...
  7. evacuation pemindahan, pengunduran...
  8. haulage pengangkutan barangan...
Posted in Mykamus English Malay
Translate from English to Malay with your voice.

Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling Monolingual English Dictionary
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
impute

menyalahkan, menuduh, merujukkan (hubungkan)

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word