Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud manganese ?

Maksud perkataan manganese adalah / The meaning of manganese is :

batu kawi, mangan.

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. ashlar batu berpotongan segi empat, pertukangan batu-batu halus....
  2. heathstone batu asah, batu gilingan, batu dapur keluarga...
  3. cairn batu tanda, himpunan batu-batu yang berbentuk piramid sebagai...
  4. grindstone batu giling, batu canai, batu asah...
  5. adobe batu jemur, sejenis batu bata yang dihasilkan dengan...
  6. amethyst batu kecubung, batu permata yang berwarna ungu biru...
  7. garnet garnet, kapal untuk menyimpan stok, batu delima, batu...
  8. hailstone ketulan hujan batu, ketulan air batu kecil yang...
Posted in Mykamus English Malay
Translate from English to Malay with your voice.

Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling Monolingual English Dictionary
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
neurological

berkenaan saraf

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word