Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud module ?

Maksud perkataan module adalah / The meaning of module is :

modul pembinaan atau bangunan, unit elektronik digunakan dalam komputer, unit pengukuran

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. microchip bahagian kecil dalam komputer, untuk menyimpan maklumat atau...
  2. computer komputer, mesin elektronik yang boleh memproses maklumat...
  3. corridor koridor, lorong jalan dalam rumah atau bangunan, kawasan...
  4. bit sedikit, cebisan, sebentar, kekang, mata gerudi, unit maklumat...
  5. metre irama sajak, unit ukuran panjang dalam sistem metrik,...
  6. avionics penggunaan elektronik dalam penerbangan...
  7. lift angkat, alat untuk mengangkat orang atau barangan dari...
  8. combi mesin atau kenderaan yang dapat digunakan dalam pelbagai...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
capital

bagus, utama, ibu negeri, modal, huruf besar

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word