Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud ombudsman ?

Maksud perkataan ombudsman adalah / The meaning of ombudsman is :

ombusman, pegawai yang dilantik untuk menyelidik rungutan orang ramai tentang salah tadbir pihak berkuasa

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. officer pegawai yang berkhidmat untuk masyarakat, pegawai bertugas, pegawai...
  2. inquisitive suka menyelidik, suka mengambil tahu tentang hal yang...
  3. commissioner orang yang dilantik untuk menjalankan sesuatu tugas, pesuruhjaya...
  4. authoritarian kuku besi, autoritarian, menyokong pihak yang berkuasa...
  5. extradite menyerah balik, menyerahkan penjahat asing kepada pihak yang...
  6. debut kemunculan sulung di mata awam, persembahan yang pertama...
  7. appointee orang yang dilantik...
  8. kitty tabung wang untuk kegunaan orang ramai....
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
noisy

bising, riuh-rendah, gempita.

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word