Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud ordinance ?

Maksud perkataan ordinance adalah / The meaning of ordinance is :

ordinan, peraturan, undang-undang.

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. code susunan undang-undang, peraturan-peraturan yang telah diterima dan dipatuhi...
  2. law hukum, peraturan, hukum sains, undang-undang,...
  3. lawless tanpa undang-undang, tidak menurut undang-undang...
  4. battery bateri, penyangga meriam, sangkar ayam, deretan, serangan sentuh...
  5. enactment enakmen, kelulusan rang undang-undang untuk dijadikan akta....
  6. observance amalan mengikut undang-undang , adat atau perayaan, kepatuhan...
  7. adjudge memberi keputusan pengadilan, memutuskan hukuman atau memberikan kata...
  8. legislature majlis atau badan yang membuat undang-undang....
Posted in Mykamus English Malay

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
klorida

chloride

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word