Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud parcel ?

Maksud perkataan parcel adalah / The meaning of parcel is :

sekeping tanah, bungkusan

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. homeland tanah kelahiran, tanah tumpah darah, tanah air...
  2. fragment serpihan, sekeping, sepotong...
  3. bale bandela, bungkusan, karung, membandelakan, menimba air,...
  4. pack kumpulan, bungkusan, sekumpulan anjing atau serigala,...
  5. packet kotak, bot menghantar dan memungut surat, bungkusan kecil,...
  6. package bungkusan, lawatan yang diuruskan oleh agensi pelancongan,...
  7. earthwork tambak, batas dari tanah, benteng yang dibuat daripada...
  8. loose bebas, tidak terikat, longgar, terburai, bukan dalam bungkusan...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
generate

jana, adakan, hasilkan, lahirkan, menimbulkan, menerbitkan

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word