Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud peraturan ?

Maksud perkataan peraturan adalah / The meaning of peraturan is :

arrangement , rules , regulations

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. algoritma algorithm , a process or set of rules...
Posted in Mykamus Malay English
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
groyne

benteng hakisan, groin, sejenis penahan (diperbuat daripada kayu atau batu-bata) yang terdapat di pinggir laut atau di sungai untuk menahan pasir daripada dibawa oleh arus

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word