Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud personnel ?

Maksud perkataan personnel adalah / The meaning of personnel is :

ahli, kakitangan, pekerja

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. employee pekerja, kakitangan....
  2. aviator juruterbang, kakitangan kapal terbang...
  3. gyp kakitangan universiti, kesusahan, hal menipu, penipu...
  4. fellow ahli sesuatu pertubuhan intelek, sahabat, rakan, ahli badan...
  5. geologist ahli geologi, ahli ilmu kaji bumi...
  6. academician ahli akademik, ahli sekolah tinggi...
  7. logician ahli mantik atau ahli logik....
  8. metallurgist ahli kaji logam, ahli metalurgi...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
loft

bahagian atas rumah yang berlantai atau ruang untuk menyimpan barang-barang, peran, loteng.

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word