Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud pit ?

Maksud perkataan pit adalah / The meaning of pit is :

tempat duduk dalam panggung, lombong, lubang di dalam tanah

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. bunker bilik bawah tanah, stor simpan barang/bahan api, bunker,...
  2. borehole lubang dalam yang dikorek di tanah...
  3. burrow menyeluk, lubang yang dikorek haiwan dalam tanah...
  4. gopher sejenis rodensia yang hidu dalam tanah, sejenis binatang...
  5. auditorium auditorium, tempat penonton duduk dalam dewan atau teater...
  6. marmot sejenis binatang seperti tupai yang diam dalam lubang...
  7. gallery lombong di bawah tanah, galeri, anjung, selasar, serambi...
  8. idleness kemalasan, duduk melahu, duduk-duduk sahaja, tinggal terbiar, kesia-siaan...
Posted in Mykamus English Malay
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
thereof

-nya, dari itu.

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word