Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud pleasure ?

Maksud perkataan pleasure adalah / The meaning of pleasure is :

kerelaan hati, kegembiraan

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. gladness kegembiraan, suka hati...
  2. assent persetujuan, bersetuju, izin, kerelaan, memperkenankan, mengabulkan....
  3. heartbreak patah hati, kekecewaan, hancur hati, kesedihan/remuk hati...
  4. pleased puas hati, suka hati, senang hati, gembira...
  5. heartbroken hancur hati, remuk hati, patah hati...
  6. cheer kegembiraan, sorakan,...
  7. elation keriangan, kegembiraan...
  8. pleasantness kegembiraan, kesenangan...
Posted in Mykamus English Malay
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
unit

unit, alat, angka se (ukuran senilai)

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word