Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud postcode ?

Maksud perkataan postcode adalah / The meaning of postcode is :

poskod, satu set huruf dan angka dalam alamat pos untuk memudahkan penyisihan

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. logarithm logaritma, satu daripada angka yang dipaparkan dalam bentuk...
  2. cypher satu kod, angka 0, huruf Arab dari 1-9,...
  3. acrostic teka-teki, puisi, teka silang kata yang mana huruf...
  4. D huruf yang keempat dalam abjad Rumi, angka Rom...
  5. clipboard kepingan kad kertas dengan klip di atasnya untuk...
  6. fount mata air, pancutan, huruf-huruf yang dipakai dalam percetakan,...
  7. number satu jidil, jumlah, bilangan, angka, nombor,...
  8. gimmick pesonaan, gimik, satu cara istimewa dalam pengiklanan dan...
Posted in Mykamus English Malay
Translate from English to Malay with your voice.

Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling Monolingual English Dictionary
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
respond

respond to = menyahut, menyambut

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word