Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud procurement ?

Maksud perkataan procurement adalah / The meaning of procurement is :

pemerolehan, mendapatkan, mengusahakan

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. cultivate pupuk, pelihara, mengusahakan, tanam, mengerjakan tanah...
  2. industrialize mengusahakan, menjadi negeri/negara sebagai kawasan perindustrian...
  3. acquisition perolehan, mendapatkan...
  4. elicit mendapatkan, mencungkilkan, memperoleh maklumat...
  5. logging kerja memotong kayu untuk mendapatkan balak, pembalakan....
  6. pimp orang yang mendapatkan pelanggan untuk pelacuran, barua...
  7. poll mendapatkan undi atau mengundi, memotong hujung pokok...
  8. finagle mendapatkan sesuatu secara tipu helah, berkelakuan tidak jujur...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
bad

bad language = carut, bahasa kesat,

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word