Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud procurement ?

Maksud perkataan procurement adalah / The meaning of procurement is :

pemerolehan, mendapatkan, mengusahakan

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. cultivate pupuk, pelihara, mengusahakan, tanam, mengerjakan tanah...
  2. industrialize mengusahakan, menjadi negeri/negara sebagai kawasan perindustrian...
  3. acquisition perolehan, mendapatkan...
  4. elicit mendapatkan, mencungkilkan, memperoleh maklumat...
  5. logging kerja memotong kayu untuk mendapatkan balak, pembalakan....
  6. poll mendapatkan undi atau mengundi, memotong hujung pokok...
  7. finagle mendapatkan sesuatu secara tipu helah, berkelakuan tidak jujur...
  8. mercenary bekerja untuk mendapatkan upah, mencari keuntungan sahaja, mata...
Posted in Mykamus English Malay

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
radang

become irritated or impatient; chafe; feverish; inflammation ,

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word