Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud profession ?

Maksud perkataan profession adalah / The meaning of profession is :

pekerjaan, jawatan, profesion

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. avocation pekerjaan, aktiviti, pekerjaan yang pada mulanya sangat penting...
  2. headship (UK) jawatan guru besar, jawatan sebagai ketua...
  3. predecessor pemegang jawatan yang dahulu, yang lebih dahulu memegang...
  4. curacy jawatan pembantu paderi...
  5. employment pekerjaan...
  6. post jawatan kiriman pos, tiang,...
  7. premiership jawatan perdana menteri...
  8. presidency jawatan sebagai presiden...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
schemer

orang yang suka membuat rancangan sulit, rancangan jahat , sesuatu yang rahsia dan tidak jujur

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word