Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud quota ?

Maksud perkataan quota adalah / The meaning of quota is :

kuota, bilangan maksimum yang diperuntukkan atau dibenarkan

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. bags jumlah yang banyak, kulit yang berkedut di bahagian...
  2. predominate mengatasi yang lain dari segi bilangan atau kekuatan...
  3. eyeful menarik, daya tarik, bilangan habuk, pasir atau cecair...
  4. maximum ukuran yang terbesar sekali, maksimum, markah tertinggi...
  5. permissible yang dibenarkan, yang diizinkan...
  6. predominance perihal mempunyai kuasa, pengaruh, kekuatan, bilangan yang lebih...
  7. numeral menunjukkan angka atau bilangan, angka,...
  8. legion kesatuan angkatan tentera, pasukan tentera Roman, bilangan yang...
Posted in Mykamus English Malay

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
reason

kuasa akal untuk memahami dan berfikir secara logik, fikiran, kebenaran, alasan, sebab,

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word