Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud ratio ?

Maksud perkataan ratio adalah / The meaning of ratio is :

kadar, nisbah

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. proportion pecahan, kadar, nisbah, bahagian...
  2. rate kadar, bilangan, kadar kelajuan, perbandingan, memarahi,...
  3. pi pi, huruf Greek yang digunakan sebagai simbol nisbah...
  4. birthrate kadar lahir...
  5. degree ijazah, darjah, kadar...
  6. rating kadar, menetapkan kadarnya...
  7. incident peristiwa, akibat, kadar kejadian...
  8. pro pro rata = mengikut kadar atau bahagiannya,...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
aridity

kegersangan, kekeringan

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word