Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud reality ?

Maksud perkataan reality adalah / The meaning of reality is :

hakikat, kenyataan, kebenaran

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. fact bahan, isi, fakta, kenyataan, hakikat, ketentuan...
  2. factual berdasarkan hakikat fakta, mengenai kenyataan...
  3. paradox paradoks, kenyataan bercanggah tetapi mengandungi kebenaran...
  4. illusory bukan hakikat, bukan kenyataan, berdasarkan bayangan...
  5. leave jangka waktu untuk kebenaran yang sah supaya tidak...
  6. brass brass tacks = hakikat asas, fakta...
  7. infer membuat kesimpulan dari pertimbangan atau hakikat (fakta)...
  8. naturalistic naturalistik, yang berkenaan dengan hakikat semula jadi....
Posted in Mykamus English Malay

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases

Learn English Effectively and verify your spelling
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
unprepared

tidak bersedia terlebih dahulu, belum bersedia

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word