Search English Malay Dictionary (50,000 entries)

Powered by Ajaxy

Apakah maksud rear ?

Maksud perkataan rear adalah / The meaning of rear is :

mendompak, mengangkat kedua-dua kaki hadapan, menternak, mengasuh, memelihara

Perkataan berkaitan: / Related Words

  1. raise mengumpulkan, mendidik, menternak, memelihara, menerbitkan, menimbulkan, menubuhkan, mendirikan...
  2. forefoot kaki hadapan binatang...
  3. foreleg kaki hadapan haiwan...
  4. leg seperti kaki, kaki kerusi, meja, kaki binatang atau...
  5. blinders keping kulit yang diletakkan di sisi kedua-kedua belah...
  6. rear bahagian belakang,...
  7. handstand dirian tangan, berdiri di atas tangan, cara berdiri...
  8. ranch ladang besar untuk menternak binatang...
Posted in Mykamus English Malay
Get Apps for English Malay Dictionary in Android smartphone.

Learn how to speak Malay language. Learn useful Malay phrases Useful Malay phrases
Welcome to Mykamus.
The Malaysia's most popular free online dictionary with definitions, spell check, word of the day and more.
Budak bersongkok terperangakap dalam Games.
Lesson
Penyemak Ejaan Melayu
Word of the day
disabled

cacat , lemah

Learn new English/Malay Word daily
Navigate Dictionary Word by Word